Home > Menu cuối trang

  • Chính sách

  • CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

    1. Phí vận chuyển là phí dịch vụ phát sinh cho những đơn hàng của Khu vực Tỉnh.
    2. Phí vận chuyển phụ thuộc vào trọng lượng của đơn hàng và khoảng cách địa lý từ văn phòng công ty đến địa chỉ nhận hàng.
    3. Phí vận chuyển sẽ miễn phí với những đơn hàng trong khu vực nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.