Notice: Undefined index: cid in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/modules/popct.php on line 5 Notice: Undefined index: gia_cu2_km in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 664 Notice: Undefined index: gia_cu2_km in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 664 Notice: Undefined index: in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 664 Notice: Undefined index: gia_cu2_km in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 669 Notice: Undefined index: gia_cu2_km in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/lib/class.Template.inc.php on line 676
Chiro Oil - 150ml (Sản phẩm xuất khẩu)

Chiro Oil - 150ml (Sản phẩm xuất khẩu)

Thảo san hô hay tiếp cốt mộc còn được gọi là cây sói rừng, cây sói nhẵn, cửu tiết trà, cửu tiết phong, cửu tiết lan, sơn hồ tiêu. Tên khoa học là Sarcandra Glabra (Thunb) Nakai. Tinh dầu cốt mộc tập trung chủ yếu ở lá cây, các thành phần chính gồm: Flavonoid, Sarcandroside, các seste, phenol, cyannogens, acid fumaric.

VNĐ

Thông tin khách hàng

Notice: Undefined variable: do_gzip_compress in /home/hmspphar/domains/hmsppharma.vn/public_html/endcms.php on line 5